REGULAMIN

TEGOROCZNY REGULAMIN DOSTĘPNY BĘDZIE WKRÓTCE!

REGULAMIN
SWAMPIONS SOCCER LEAGUE
KORYCIN 2019

§ 1 Zasady uczestnictwa
1) Drużyna musi posiadać nazwę oraz kapitana lub opiekuna wskazanego na Karcie zgłoszeń. Opiekun/kapitan posiada następujące kompetencje i obowiązki:
a) prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek
b) dopilnowania wszystkich formalności
c) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu
d) podpisuje osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając wszystkie zawarte w nim treści
2) Opłatę (tzw. startowe) w wysokości 300,00 zł od drużyny (bez względu na liczbę zgłoszonych zawodników – minimalnie 6 – maksymalnie 12 osób), uczestnicy dokonują wpłaty na konto nr. ING BANK ŚLAŚKI S.A 66 64 1050 1953 1000 0090 8014 1568 oraz przekazują wypełnioną kartą zgłoszenia do Organizatorów do dnia 29.06.2019 r. do godziny 8:00, opłata w wysokości 200 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych (napoje i posiłki dla zawodników, zwrot kosztów podróży dla sędziów, nagrody dla zwycięzców), kwota 100 zł to kaucja która zostanie zwrócona zespołowi po rozegraniu wszystkich meczów grupowych przelewem. Drużyny otrzymają potwierdzenie wpłaty lub fakturę.
3) Drużyna poprzez swojego przedstawiciela musi bezwarunkowo zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymogów organizacyjnych związanych z prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Podpis kapitana drużyny na Karcie Zgłoszeń traktowany jest jako oświadczenie o zapoznaniu się wszystkich członków drużyny z regulaminem Turnieju
4) Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do gry lub osobistego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (na formularzu zgłoszeniowym). Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
5) Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się że w zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

§ 2 Przebieg rozgrywek
1) Przewiduje się, że w zawodach uczestniczyło będzie 24 drużyn w kategorii MĘŻCZYŹNI
■ Faza grupowa:
a) zespoły zostaną podzielone w ramach losowania na 6 grup (A,B,C,D,E, F) i rozegrają mecze systemem każdy z każdym
b) bezpośredni awans do fazy pucharowej wywalcza zespoły z I i II miejsca oraz cztery najlepsze drużyn zajmujące trzecie miejsce w grupie
c) gdy drużyny maja tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
– różnica bramek;
– gole zdobyte;
– punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– losowanie miejsc przez Komisję Regulaminową
d) cztery najlepsze drużyny, spośród tych, które zajęły 3. miejsca w grupach, ustala się na podstawie następujących kryteriów (biorąc pod uwagę wszystkie mecze grupowe), kolejno:
– większa liczba zdobytych punktów;
– lepszy bilans (większa różnica) bramek zdobytych i straconych;
– większa liczba bramek zdobytych;
– losowanie miejsc przez Komisję Regulaminową
e) w fazie pucharowej zostanie rozegranych 36 meczów
■ Faza pucharowa
a) w fazie pucharowej uczestniczy 16 zespołów, które awansowały z fazy grupowej
b) ta część rywalizacji składa się z czterech rund, w każdej rundzie odpada polowa drużyn
c) po wyłonieniu czterech najlepszych drużyn zawodów, rozegrane zostaną półfinały.
d) przegrani tych spotkań rozegrają mecz o brązowy medal, zaś zwycięzcy o tytuł mistrzowski.
e) w każdym ze spotkań fazy pucharowej mecz zakończony w regulaminowym czasie remisem musi być rozstrzygnięty poprzez serie rzutów karnych
f) mecze zostaną rozegrane według następującego schematu:
1/8 finału: mecz nr 37 1B – 3A/C/D
1/8 finału: mecz nr 38 2A – 2C
1/8 finału: mecz nr 39 1A – 3C/D/E
1/8 finału: mecz nr 40 1C – 3A/B/F
1/8 finału: mecz nr 41 1D – 3B/E/F
1/8 finału: mecz nr 42 2B – 2F
1/8 finału: mecz nr 43 1E – 2D
1/8 finału: mecz nr 44 1F – 2E
1/4 finału: mecz nr 45 zw. 38 – zw. 41
1/4 finału: mecz nr 46 zw. 37 – zw. 44
1/4 finału: mecz nr 47 zw. 43 – zw. 40
1/4 finału: mecz nr 48 zw. 42 – zw. 39
1/2 finału: zw. 45 – zw. 46
1/2 finału: zw. 47 – zw. 48
mecz o 3 miejsce
mecz o 1 miejsce
2) Przewiduje się, że w zawodach uczestniczyć będą 4 drużyn w kategorii KOBIETY które zagrają w 1 grupie
■ W pierwszej rundzie
a) zespoły zagrają w grupie w systemie każdy z każdym
b) gdy drużyny maja tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
– różnica bramek;
– gole zdobyte;
– punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
– losowanie miejsc przez Komisję Regulaminową
■ Druga runda turnieju:
a) zespoły które zajęły w grupie miejsca 3 i 4 zagrają o brązowy medal
b) zespoły z które zajęły 1 i 2 miejsca zawalczą o złoto
c) w każdym ze spotkań fazy pucharowej mecz zakończony w regulaminowym czasie remisem musi być rozstrzygnięty poprzez serie rzutów karnych
3) Za każde spotkanie wrozegrane w obu kategoriach przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
3 pkt. — zwycięstwo
1 pkt. — remis
0 pkt. — porażka
■ Zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbędzie się w miejscu określonym przez Organizatorów.
■ Wszystkie ważne informacje dotyczące Turnieju organizatorzy ogłoszą na stronie www.swampionsleague.com oraz na tablicy ogłoszeń na miejscu. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do stałego śledzenia i reagowania na zamieszczone na w/w stronie informacje oraz komunikaty.
■W Turnieju, na podstawie ilości zdobytych goli, wyłoniony zostanie najlepszy strzelec. W przypadku identycznej ilości zdobytych bramek przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie w tej klasyfikacji decydować będzie wyższa pozycja w tabeli drużyny, w której występuje dany zawodnik. Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Dodatkowo organizatorzy po konsultacji z kapitanami wyłonią w najlepszego bramkarza w obu kategoriach. Sędziowie, po analizie wszystkich meczy oraz zachowań zawodników przyznają nagrodę fair play.
a) zawodnicy będący pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zawodach
b) drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli oraz kibiców na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzi się rozgrywki
c) wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
d) w sytuacjach nie poruszonych w niniejszym regulaminie decyduje: w sprawach meczowych – sędzia, w sprawach spornych – Komisja Regulaminowa.

§ 3 Przepisy gry w Swampions Soccer League
1) Zespoły grają w sześcioosobowych składach, tj. bramkarz i pięciu zawodników w polu i obuwiu z wyłączeniem butów piłkarskich typu wkręty.
2) Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się strojem od pozostałych zawodników uczestniczących w meczu. W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych graczy (biżuteria, zegarki itp.).
3) Mecz może odbyć się w przypadku obecności przynajmniej 4 zawodników drużyny. W przeciwnym przypadku orzekany jest walkower na rzecz drużyny przeciwnej.
4) Mecze rozgrywane są piłką dostarczaną przez organizatora.
5) Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
6) Czas trwania spotkania to dwie 10-minutowe (czas nie jest zatrzymywany) połowy.
7) Drużyna (minimalnie 4 osoby) musi oczekiwać na mecz obok płyty boiska. Na drużyny spóźnione czeka się 3 minuty. Po tym czasie sędzia przyznaje walkower (3:0) na korzyść drużyny czekającej. Jeśli nie stawią się obie drużyny, sędzia ustala wynik jako obustronny walkower.
8) Egzekutorem przepisów piłkarskich są wyznaczeni na każde spotkanie sędziowie zawodów.
9) Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan drużyny posiadający opaskę wskazującą na jego funkcję.
10) W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną stosowane przez PZPN z wymienionymi poniżej wyjątkami dotyczącymi:
– wymiarów boiska i bramek
– zmian zawodników
– pozycji spalonej
– rzutów karnych, wolnych, rożnych i autowych
11) Zmiany:
– Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
– zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
– zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 6 graczy.
– zmiana na pozycji bramkarza może być dokonywana tylko podczas przerwy w grze, po uprzednim zasygnalizowaniu jej sędziemu.
12) W rozgrywkach nie obowiązuje przepis o „pozycji spalonej”.
13) Wszystkie stałe fragmenty gry tj. rzuty karne, wolne, rożne i autowe muszą być grane z podrzuconej w górę piłki, a zawodnik wykonujący zagranie musi stać na jednej nodze w błocie
14) Po wznowieniu piłki przez bramkarza lub po zagraniu piłki z rzutu wolnego, rożnego i autowego piłka musi dotknąć któregoś z zawodników aby gol był uznany.

§ 4 Obowiązki sędziego
■ Sędzia zobowiązany jest do:
1) czuwania nad przestrzeganiem przepisów gry,
2) rozstrzygania wszystkich kwestii spornych,
3) mierzenia czasu gry,
4) sporządzenia protokołu końcowego meczu.

§ 5 System kar
■ Żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty, druga żółta kartka w jednym meczu równa się czerwonej kartce.
■ Czerwona kartka oznacza wykluczenie z gry do końca meczu.

§ 6 Komisja Regulaminowa
1) W skład Komisji Regulaminowej wchodzą: Tomasz Wawiernia, Maciej Rant, Piotr Bendiuk.

Zgłoszenie_SSL_2019
Klauzula informacyjna_RODO

vlcsnap-2014-07-08-09h06m41s215

TOP